• Alles voor je studie
 • Ook 2e hands handboeken

Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Studieshop.be. Wij maken onderdeel uit van The Learning Network B.V, andere groepsvennootschappen/handelsnamen zijn bijvoorbeeld VanDijk, Studers of Studystore. Ook als u klant bent van Studieshop maken wij gebruik van de diensten van andere vennootschappen binnen onze groep.

In deze privacyverklaring is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle klanten, zoals leerlingen, studenten, onderwijsinstellingen, studieverenigingen en anderen die klant zijn en/of interesse hebben in onze producten en diensten.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Verantwoordelijk is: Studieshop B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32091760.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw telefoonnummer, IP-adres, bestellingen en informatie over transacties zijn persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. De persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Bestellen en leveren
  Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens en betalingsinformatie) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen, wij het bestelde product of dienst aan u kunnen leveren en door u te kunnen laten gebruiken. Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via uw persoonlijke account. In het geval u een bestelling niet hebt afgerond, gebruiken wij de persoonsgegevens om u er aan te herinneren dat u de bestelling nog kunt afronden. Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en te verwerken.
 • Klantendienst
  Wij hebben voor u een klantendienst die telefonisch en online is te bereiken. De klantendienst maakt gebruik van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over geleverde producten en diensten (zoals NAW-gegevens, contactgegevens en bestelinformatie).
 • Marketingactiviteiten
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij ons bestelt, kunnen wij u informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die wij aanbieden. Ook informeren wij u over activiteiten via (digitale) nieuwsbrieven.
 • Verbeteren van producten en diensten
  Wij gebruiken persoonsgegevens voor managementrapportages, om de producten en diensten van onze ondernemingen verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen.
 • Onderzoek en analyse
  Geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel onze kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
 • Fraudedetectie- preventie, creditscoring en nakomen wettelijke verplichtingen
  Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld contactgegevens, betaalinformatie of geboortedatum) voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, onze ondernemingen, medewerkers en/ of derden. Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor het bepalen van de kredietwaardigheid van onze klanten en om overkreditering te voorkomen.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij mogen uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een "grondslag" voor is. Wij gebruiken de volgende grondslagen:
 • Overeenkomst
  Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals de bestellingen, aankopen, service.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen uw gegevens gebruiken als wij een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit geldt wanneer de belangen van ons zwaarder wegen dan het recht op privacy. Hierbij kunt u denken aan het beschermen van onze eigendommen, zoals het doen aan onderzoek om fraude te voorkomen. Maar ook marketing activiteiten; wij houden u via direct marketing op de hoogte van productontwikkeling en ander nieuws.
 • Toestemming
  In sommige situatie vragen wij om toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Hebt u toestemming gegeven? Dan kunt u deze altijd intrekken.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Hosting van de online platformen
  Wij maken gebruik van een eigen cloud netwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hostingpartner.
 • Transport
  Wij maken gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders.
 • Aflevering van digitale leermiddelen en E-book
  Wij maken gebruik van ICT-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het leermiddel, maar ook van de uitgevers van het desbetreffende leermiddel en E-book.
 • Klantendienst
  Wij maken gebruik van telecombedrijven en partijen voor ondersteuning van de klantendienst.
 • Facturatie, incassering van betalingen en creditscoring
  Wij maken gebruik van betalingsproviders, banken en incassopartners.
 • Marketingactiviteiten
  Wij maken gebruik van online softwareapplicaties van partners.

Andere partijen die uw gegevens gebruiken

Onderwijsinstelling

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van leerlingen te delen met de onderwijsinstelling in het kader van de activering en het gebruik van digitaal lesmateriaal. Daarnaast delen wij beperkt persoonsgegevens over de door de leerlingen en/of diens ouder(s) of verzorger(s) van de onderwijsinstelling gedane bestellingen en betalingen die nodig zijn voor het volgen van onderwijs. Dit doen we in opdracht van onderwijsinstelling om haar taak om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en de besteldichtheid binnen het onderwijs op hoogt niveau te houden. De onderwijsinstelling is ter zake verantwoordelijk voor het informeren van de leerlingen, de afweging van het gerechtvaardigd belang en het vragen van toestemming voor zover dat nodig is. De onderwijsinstelling is voor het gebruik van deze informatie verwerkingsverantwoordelijke.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.

Wij slaan uw persoonsgegevens op onder een persoonlijk account. Dit account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u via studieshop.be toegang tot uw gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij hebben een actief protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Kinderen

Bij bestellingen op de online platformen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 13 jaar, is toestemming nodig van een ouder of verzorger. Wij vragen, indien van toepassing, uitdrukkelijk om deze toestemming op haar online platformen.

Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan, waar wij rekening mee moeten houden.

De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens worden bewaard zolang u een klantrelatie heeft met ons of dat het benodigd is in verband met fiscaal juridische verplichtingen (tot 7 jaar). Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?

 • Inzage
  U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u gebruiken.
 • Rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.
 • Verwijdering
  U kunt ons vragen uw gegevens te wissen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te bewaren.
 • Beperking
  U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Dataportabiliteit
  U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat mag alleen als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.
 • Direct marketing
  U heeft het recht van verzet tegen direct marketing. Wil u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via de Klantendienst 09 298 17 17 dan wel via info@studieshop.be.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze privacyverklaring. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze klantendienst. De klantendienst is te bereiken via telefoonnummer 09 298 17 17 of via info@studieshop.be.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming privacy@thelearningnetwork.nl. Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijziging van de Privacyverklaring

Wij kunnen de informatie in deze privacyverklaring aanpassen als er wijzigingen zijn in de wet of in onze diensten of product. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven.

Cookieverklaring

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op de websites www.studieshop.be. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en onze diensten. Hieronder leest u meer over de cookies die we gebruiken en voor welke doeleinden.

Functionele cookies:
hiermee zorgen wij ervoor dat de website site naar behoren functioneert. Functionele cookies worden onder andere ingezet voor:

 • Het onthouden van producten die u in de winkelmand hebt geplaatst.
 • Het onthouden van informatie die u op diverse plaatsen hebt ingevuld zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.
 • Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie etc.
 • Het afstemmen van de formaat van uw browser op de resolutiegegevens van uw scherm.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze site.

Statistieken/analyse cookies:
om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken gebruiken wij Google Analytics. Via dit programma kunnen wij zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Wij gebruiken statistieken cookies voor:

 • Bijhouden van het aantal bezoekers op de site
 • Bijhouden van de tijdsduur dat uw onze website bezoekt
 • Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden
 • Het optimaliseren van de website

Commerciële cookies en retargeting cookies:
Wij richten ons op de verkoop van producten. Om de verkoop te stimuleren plaatsen wij op diverse andere websites advertenties en herinneren wij u er aan om uw bestelling af te ronden, mocht u dit nog niet hebben gedaan. wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij uw interesse aan te laten sluiten. De cookies maken het mogelijk dat:

 • Er kan worden bijgehouden welke advertenties u al heeft gezien zodat wij kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt.
 • Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken.
 • Er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie.

Wie is verantwoordelijk voor de cookieverklaring?

Studieshop B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32091760

Versie: 25 mei 2022

Stay tuned

Like of volg ons op Facebook of Instagram en blijf op de hoogte van leuke acties en slimme deals!